Kropssproget afslører dig!

Nogle lyver, mens andre pynter på deres ansøgning og CV. Nogle spiller en helt anden person til interviewet. Kropssproget kan dog afsløre hvem kandidaten er bag masken.

Den sminkede sandhed.
At rekruttere nye medarbejdere kan være risky business. I en stor nordisk undersøgelse, indrømmede over 10% at de har været uærlige enten i deres CV eller under et jobinterview. Taget i betragtning, at en hel del jobsøgere lyver eller sminker sandheden samt at rekrutterende lederne generelt undlader at trække referencer, er der en særlig grund til at være ekstra opmærksom på den nonverbale kommunikation under jobinterviewet.

Personen bag rollen
Langt de fleste kandidater til lederstillinger møder velforberedte op til jobinterviews. Men hvem er mennesket, når han/hun træder ud af rollen som en professionel jobsøger. Er det en person du ønsker som leder eller medarbejder? Kandidatens kropssporg og interviewerens spørgeteknik, kan give nogle svar. Det er langt mere vanskeligt at lyve med kropssproget, end med ord.

Direkte spørgsmål og talende hænder
Vi har erfaret, at det er de direkte og konkrete spørgsmål, som ofte får kandidaten til at falde ud af sin rollen. Det gælder om at holde spørgsmålene dem enkle og korte. Det er også et godt tip, at følge hvordan kandidaten bevæger sine hænder. Dette skyldes, at hænderne ofte fortæller sandheden uanset hvilke ord der udtales. Lyt også til stemmen og følg kandidatens blik.

Mange undervuderer kropssproget 
Det er vigtigt at tage sig tid til at observere kandidaten men det kræver træning.

En væsentlig fejl som mange ledere begår under et interview er, at de ikke er direkte nok i deres spørgsmål. De er heller ikke dygtige nok til at fastholde samtalen, når kandidaten snakker uden om. Mange er ikke gode nok som oberservatører og underkender den nonverbale kommunikation.

Hvad hvis man sidder med følelsen af, at noget er galt i samtalen men ikke ved hvad?
Udforsk mere. Stil flere spørgsmål og vær mere grundig med referencetjekket.